10 let spolupráce dvou škol - SOŠ a SOU Sušice s VHS im Landkreis Cham, e.V.

16. prosince 2019 13:55, Petra Olivková

Vedení škol a učitelé SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham, e.V. si připomněli 10 let vzájemné spolupráce. Za tu dobu se realizovaly 4 vzájemné projekty. Ten zatím poslední s názvem Budoucnost utváříme společně – kulturní a profesní výměny v regionu Sušice – Cham, probíhá v období 1. 2. 2017 – 31. 1. 2020 a vyvrcholil 11. 12. 2019 hodnotícím workshopem.

Workshop měl dvě části. Nejprve se žáci seznamovali s tradičním šumavským řemeslem – ruční výrobou skleněných korálků a další tvořivou animací a část slavnostní, kde se za přítomnosti zástupce z Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Petra Duška, zástupců školy v Chamu, ředitele a zástupců SOŠ a SOU Sušice připomněly aktivity projektu a předávaly se žákům sušické školy osvědčení a certifikáty o absolvovaných 10 denních stážích a 20 denních praxích v Německu, celkem na praxe a stáže vyjelo 80 žáků SOŠ a SOU Sušice.

Projekt byl opravdu rozsáhlý – za uplynulé 3 roky se dále realizovalo 6 dvoudenních tematických pobytů střídavě v Bavorsku a v Čechách s účastí 240 účastníků, 3 dvoudenní sportfesty za účasti 120 účastníků, 12 dvoudenních workshopů pro žáky střídavě v Bavorsku a v Sušici s 180 účastníky, 12 pracovních workshopů pro učitele opět střídavě v Chamu a v Sušici. Jako příprava na vzájemné aktivity byly každé pololetí pořádány jazykové a odborné kurzy a školení a za tím účelem byly vytvořeny pracovní listy a informační brožury. Na výjezdy do Bavorska byli žáci vybaveni pracovním oblečením, pojištěním a z prostředků projektu byla dále hrazena doprava, strava, ubytování vstupné na památky a odborný dohled. V SOŠ a SOU Sušice byla zřízena galerie spolupráce, v Chamu jazykový ostrůvek, obě školy společně vytvořily almanach vzájemné spolupráce a rozšířily již existující společný web dostupný odkazem ze stránek školy: https://www.sossusice.cz/. Aktivit projektu se zúčastňovali především žáci studijních oborů Cestovní ruch, Sociální činnost, Elektrotechnika a učebních oborů Kuhař-číšník, Kadeřník, Automechanik, Autoopravář, Autoelektrikář Truhlář, ale i dalších, které se na SOŠ a SOU Sušice vyučují.

Na konci projektu se ale neloučíme, již hledáme další cesty spolupráce se školou VHS im Landkreis Cham, e.V. a budeme pracovat na podání již pátého společného projektu, abychom obdobné aktivity a zážitky z pobytů v Bavorsku mohli nabídnout i dalším našim studentům.


Ing. Marie Hlaváčová
SOŠ a SOU SušiceGalerie