2017

Poskytnutí informací - část přestupkového spisu

Dne 11. května 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - obce se zákazem podomního prodeje

Dne 27. 4. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 24. 5. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnuté finanční prostředky nemocnicím

Dne 12. 5. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 26. 5. 2017.

Platy, odměny a benefity vedení společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.

Dne 24. dubna 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací (dále jen „žádost“) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se členů vedení společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. (dále jen „ZHPK“) v letech 2015, 2016 a 2017. KÚPK vyhodnotil žádost tak, že jsou žádány informace o předsedovi, místopředsedovi a členech představenstva společnosti.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - spádovost nemocnic

Dne 23. 4. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 4. 5. 2017.