2017

Dotazy k veřejným zakázkám

Byly položeny a zodpovězeny dotazy k veřejným zakázkám.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - odvolací řízení

Dne 27. 7. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost upřesněna dne 31. 7. 2017. Informace byla poskytnuta dne 15. 8. 2017.

Různé informace o Plzeňském kraji

Různé informace o Plzeňském kraji byly poskytnuty na základě žádosti o informace.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - činnost Plzeňského kraje - KÚPK v oblasti poskytování informací

Dne 26. 7. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 9. 8. 2017.

Analýza Zdravotnických zařízení Plzeňského kraje - Návrh revitalizace a rozvoje

Dne 30. června 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací. Žádáno bylo o poskytnutí analýzy a návrhu strategie řízení zdravotnických zařízení Plzeňského kraje, která byla zpracována a zaplacena z veřejných prostředků na základě usnesení Rady Plzeňského kraje ze dne 23. ledna 2017.