2017

Vymáhání daňových nedoplatků

Žádáno bylo o zodpovězení následujících otázek týkajících se vymáhání daňových nedoplatků.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - odměny ZZS PK

Dne 5. 7. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla částečně poskytnuta dne 20. 7. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - veřejná železniční osobní doprava - dotace - kontrola

Dne 14. 7. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 25. 7. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - STK

Dne 7. 6. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 22. 6. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – sdělení k prevenci při ochraně silnic v rámci Plzeňského kraje

Dne 9. 3. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 20. 3. 2017.