2017

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – udělování pokut v roce 2016 za porušování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám

Dne 21. 2. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 7. 3. 2017.

Přezkum hospodaření u obcí v okrese Tachov

Neboť informace byly poskytnuty v jiné než elektronické podobě zveřejňuje Krajský úřad Plzeňského kraje pouze doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozpočet

Dne 3. 3. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 16. 3. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam právnických osob - § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv

Dne 23. 5. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 7. 6. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - opatření k šetření VOP

Dne 6. 6. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 20. 6. 2017.