Aktivity

14. února 2020

Ředitelé středisek volného času se zajímali o nové poznatky v podpoře talentovaných žáků

Projekt Plzeňského kraje „Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu“ byl představen ředitelům středisek volného času pracujících s talentovanou mládeží.

06. prosince 2019

Ředitelé středních škol byli seznámeni s dílčími výsledky mezinárodní spolupráce

Ředitelé středních škol byli seznámeni se způsobem vzdělávání nadaných žáků v regionu Hordaland.

11. listopadu 2019

Norští hosté z Hordalandu navštívili Plzeňský kraj

Členové pracovní skupiny odboru školství představili v rámci projektu Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu práci s nadanými žáky.

07. října 2019

1. activity in project Education of extraordinary talented students and further education of teachers in the Pilsen Region and Hordaland

From August 28, 2019 to September 4, 2019 was the first activity in the project Education of extraordinary talented students and further education of teachers in the Pilsen Region and Hordaland.

13. září 2019

1. aktivita projektu Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu

Ve dnech 28. srpna 2019 – 4. září 2019 se uskutečnila první aktivita v rámci projektu Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu.