Příprava Finančních mechanismů EHP a Norska pro období 2009 - 2014

21. října 2010 14:07, aktualizováno 13:07,

 

Dohoda o pokračování Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska na období 2009-2014 byla podepsána mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou unií 18.12.2009. Roční finanční příspěvek byl stanoven ve výši 357,7 milionů EUR. Z toho 97% bude poskytnuto Norskem. Celková finanční alokace z Finančních mechanismů pro období 2009-2014 představuje 1,789 mld. EUR. Finanční prostředky z Finančního mechanismu EHP jsou určeny 12 novým členům EU spolu s Portugalskem, Španělskem a Řeckem, z Finančního mechanismu Norska pouze pro 12 nových členům EU.

Cílem těchto finančních mechanismů je redukovat sociální a ekonomické rozdíly a posílit spolupráci v rámci Evropy. Donorské státy budou poskytovat granty na projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana životního prostředí a klimatu, zdraví, výzkum, vzdělávání a kultura, aj.

 

Po dvou letech vyjednávání byla dne 28.7.2010  podepsána Dohoda o Finančním  mechanismu EHP a Finančním  mechanismu Norska pro období 2009-2014, mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou unií. Nyní probíhají jednání s donory na vytvoření jednotného právního rámce pro zajištění implementace Finančních mechanismů  EHP/Norska 2009-2014 ve všech přijímajících státech.

 

V současné době se připravují bilaterální jednání mezi Českou republikou a zeměmi EHP k přípravě a uzavření  Memorand o porozumění, která stanoví  prioritní oblasti a systém řízení v České republice. Alokace pro Českou republiku je celkem 131,80 mil. EUR (cca 3,27 mld. CZK), z toho v rámci Finančního  mechanismu EHP 61,4 mil.EUR a v rámci Finančního  mechanismu Norska 70,4 mil.EUR.