Boris Kreuzberg

28. ledna 2009

Doc. MUDr. Boris KREUZBERG,CSc. (KDU-ČSL), člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životní prostředí

životopis