62. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
19. března 2019 09:21, aktualizováno 08:21, Mgr. René Zeithaml

Kraj podpoří sportovce na mistrovstvích ČR a Evropy
Plzeňský kraj rozdělí částku 560 227 korun mezi 13 sportovců, kteří budou kraj reprezentovat na mistrovstvích ČR a Evropy. Dotaci obdrží například Marie Horáčková na účast na MS v terčové lukostřelbě a ME v terénní lukostřelbě, Kateřina Razýmová a Miroslav Rypl na MS v klasickém lyžování v Seefeldu.
 

Nová a zmodernizovaná sportoviště za 15 milionů korun
Celkem 15 milionů korun rozdělil kraj v dotačním programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019. Rada schválila poskytnutí dotací celkem 16 žadatelům v objemu 1,3 milionu korun. Zastupitelům bylo postoupeno schválení dalších 48 subjektů v celkové částce 13,7 milionu korun. Díky krajské podpoře tak bude moci například TJ Holoubkov zrekonstruovat záchytné sítě na fotbalovém hřišti, Sokol Damnov opraví kabiny, TJ Sokol Mladotice zmodernizuje střídačky. Významnější investice musí nejprve schválit zastupitelé.
 

Další miliony do sportu
Dalších 15 milionů korun rozdělili členové rady v programu „Významné investice do sportovišť v Plzeňském kraji". Podporu by mělo obdržet sedm významných projektů: víceúčelové hřiště a in-line dráha ve Štěnovickém Borku, rekonstrukce šatek a zázemí na zimním stadionu v Klatovech, rekonstrukce víceúčelového sportoviště v Klenčí pod Čerchovem, rekonstrukce podlahy ve Sportovní hale v Tachově, rekonstrukce tenisových kurtů na multifunkční sportoviště v Horní Bříze, vybudování nového sportovního víceúčelového hřiště TJ Slavoj Dvorec nebo vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem v Rokycanech. Přidělení dotací budou ještě schvalovat zastupitelé.
 

Kraj se i letos zapojí do Sportmanie
Částku jeden milion korun v roce 2019 daruje kraj městu Plzeň na pořádání projektu Sportmanie 2019. Akce se v předchozích letech setkala s velkým ohlasem veřejnosti, letošní termín Sportmanie je 17. až 25. srpna. Roadshow po městech v kraji, která Sportmanii předchází, je naplánována v průběhu měsíce června.
 

Dotace pro hasiče na speciální techniku
Dotaci ve výši 9,5 milionu korun odsouhlasili radní kraje pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje na pořízení následujícího technického vybavení:

  • kontejner tankovací
  • kontejner protiplynový
  • kontejnerový automobil M s hydraulickou rukou
  • doplnění infračerveného spektometru o diamantový ATR
  • víceplynný detektor nebezpečných látek
  • ochranné prostředky

Poskytnutí dotace budou ještě schvalovat zastupitelé.
 

Soutěž Vesnice roku 2019
Plzeňský kraj podpoří soutěž Vesnice roku 2019 částkou 530 tisíc korun. Část finančních prostředků je určena na odměnu vítězům jednotlivých soutěžních kol:

a) obec oceněná Zlatou stuhou – vítěz krajského kola: 100 tis. Kč
b) obce oceněné Modrou, Bílou, Oranžovou a Zelenou stuhou: za každou stuhu 30 tis. Kč, celkem 120 tis. Kč
c) obec, která získá Cenu hejtmana Plzeňského kraje: 60 tis. Kč
d) obec, která získá Cenu Rady Plzeňského kraje: 45 tis. Kč
e) obec, která získá Diplom za moderní knihovnické a informační služby: 10 tis. Kč
f) obec, která získá Diplom za vzorné vedení kroniky: 10 tis. Kč
g) obec, která získá Cenu naděje pro živý venkov: 10 tis. Kč
h) obce, které získají Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova – tři kategorie oceňovaných staveb: za každé toto ocenění 10 tis. Kč, celkem 30 tis.
i) obec, která získá za kvalitní květinovou výzdobu Fulínovu cenu: 10 tis. Kč
 

Cílem soutěže je vyzdvihnout a podpořit aktivity obcí, jejich představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat své okolí, ale také rozvíjí místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Soutěže se mohou zúčastnit obce, města či městyse vesnického charakteru, které mají maximálně 7  500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejdříve hodnoceny v krajském kole na základě předem stanovených podmínek soutěže.
 

Stavbu nových přestupních uzlů významně podpoří Plzeňský kraj
Rada schválila přidělení celkem 14 140 546 korun čtyřem městům v kraji na budování nových přestupních uzlů. Jedná se o města Nepomuk, Přeštice, Nýřany a Blovice. Dotace bude ještě schvalovat v dubnu zastupitelstvo.

Dotace pro město Nepomuk činí 5 224 758 korun. Ve městě Nepomuk části Dvorec dojde k úpravě přestupního uzlu pro řešení přestupu mezi jednotlivými vlakovými spoji a navazující autobusovou dopravou v prostoru železniční stanice Nepomuk. Hlavním cílem záměru vybudování přestupního uzlu Nepomuk je usnadnění a zkrácení přestupních procesů mezi regionální drážní a autobusovou veřejnou linkovou osobní dopravou.

Předpokládané celkové náklady projektu pro rok 2019 činí 27 420 000 korun, podíl dotace z IROP na financování projektu ve výši 12 880 648 korun představuje téměř polovinu celkových nákladů.

Město Přeštice obdrží 5 620 033 korun. Hlavním cílem projektu je zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu infrastruktury autobusové zastávky Přeštice, žel.st., a komplexní řešení prostoru přednádraží jako budoucího centra kombinované mobility města – přestupního terminálu Přeštice. Zbudování přestupního uzlu regionálního významu s malým objemem dopravy by mělo přispět k posílení veřejné dopravy. Součástí projektu jsou parkovací systémy P+R a K+R s celkovou kapacitou 72 parkovacích míst a parkovací systém B+R s 30 pakovacími místy pro jízdní kola.

Předpokládané celkové náklady projektu pro rok 2019 činí 25 863 359 korun, podíl dotace z IROP na financování projektu ve výši 11 766 101 korun představuje téměř polovinu celkových nákladů.

Městu Nýřany kraj poskytne dotaci ve výši 2 896 326 korun. Realizace stavby přispěje k výraznému usnadnění přestupních procesů mezi regionální autobusovou veřejnou linkovou a regionální železniční dopravou. Součástí projektu je též vybudování 3 stání pro autobusy, 25 parkovacích míst pro automobily, 44 parkovacích míst pro jízdní kola, bezbariérový, bezpečný a krátký přestup mezi subsystémy veřejné dopravy, jakož i mezi individuální automobilovou a veřejnou dopravou. V neposlední řadě bude vybudován dosud neexistující chodník pro pěší z Benešovy třídy k samotnému nádraží a tím se zvýší bezpečnost chodců.

Předpokládané celkové náklady projektu pro rok 2019 činí 14 170 468 korun, podíl dotace z IROP na financování projektu ve výši 6 236 681 korun představuje téměř polovinu celkových nákladů.

Dotace městu Blovice ve výši 3 909 426 korun pomůže s vybudováním přestupního terminálu, resp. přestupního uzlu regionálního významu s malým objemem dopravy. Součástí projektu jsou parkovací systémy P+R a K+R s celkovou kapacitou 85 parkovacích míst a parkovací systém B+R s 28 parkovacími místy pro jízdní kola. Zásadní změnou po realizaci projektu přestupního terminálu „Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice“ je výrazné usnadnění přestupních procesů mezi veřejnou linkovou, regionální a rychlou regionální železniční osobní dopravou.

Předpokládané celkové náklady projektu pro rok 2019 činí 31 845 750 korun, podíl dotace z IROP na financování projektu ve výši maximálně 23 343 576 korun představuje více než polovinu celkových nákladů.
 

Na kulturní akce se rozdělilo pět milionů korun
Rada schválila poskytnutí dotace na podporu kultury celkem 93 žadatelům a rozdělila tak částku 3 965 000 korun. Zbývající finance ve výši 1 035 000 korun budou přiděleny na kulturní akce obcím. Tyto dotace ale podléhají schválení zastupitelstva.

Krajskou podporu získaly například tyto projekty: Noc kostelů 2019, Jeden svět 2019, VÝLETNĚNÍ 2019 v Plané, Divadelní máj 2019 v Horšovském Týně, Bohemia Jazz Fest 2019, TACHOV FEST 2019, Multižánrový festival ve Stříbře, Mikoláš Aleš a Plzeň nebo Večer pro klášter Chotěšov.
 

Kraj chce podpořit natáčení dvou filmů
Částkou 400 tisíc korun chtějí radní podpořit výrobu dokumentárního filmu "Mucha". Jedná se o film, který nově, zábavně a v mezinárodním i současném kontextu vypráví o jednom z našich nejslavnějších umělců. Příběh bude vyprávět syn Jiří, který zpracovává jeho paměti a psaním se vyrovnává s odkazem svého otce. Druhou rovinu dokumentu bude tvořit neutrální voiceover. Ten sděluje fakta a události, které nemůže Jiří ve své době ještě znát a obsáhnout. Realizace tohoto záměru je možná díky spolupráci s Nadací Alfonse Muchy a filmovými archivy po celém světě. Odborné zázemí filmu tvoří přední světoví odborníci na Muchovu tvorbu. Část natáčení se bude odehrávat na zámku Zbiroh. Film vyzdvihne důležitost Muchova dvacetiletého pobytu v prostředí zámku, díky němuž mohl vytvořit své životní dílo, Slovanskou epopej.

Druhý podpořený snímek by měl získat také 400 tisíc korun na částečné pokrytí nákladů spojených s výrobou filmu. Jedná se o film Cesta domů - nový film Tomáše Vorla, který navazuje na úspěšné snímky Cesta z města a Cesta do lesa, jedná se tak o završení volné trilogie. Film se opět vrací na český venkov, konkrétně do okolí Rabštejna nad Střelou a ukazuje příběhy obyčejných a zároveň trochu neobyčejných lidí, kteří stále žijí v souladu s přírodou a neopouští venkov.

Navrhované dotace budou ještě schvalovat zastupitelé.
 

Radní rozdělili 26,5 milionu na památkovou péči
V rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ rada schválila přidělení dotace 19 subjektům v celkovém objemu 1,9 milionu korun. Přidělení dalších 20,1 milionu korun (87 projektů) budou schvalovat zastupitelé. Mezi schválenými projekty je například obnova oken na zámku v Čakovicích, obnova božích muk v Pernarci, restaurování dveří v kostele sv. Václava ve Švihově nebo restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Vysočanech.

V programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje" schválila rada rozdělení 3 305 000 korun celkem 34 žadatelům. Zastupitelé budou schvalovat další 1 195 000 korun pro dalších 23 žadatelů. Mezi schválenými projekty je například obnova původních prosklených pavlačí a venkovních dřevěných prvků na domě GRANTL v Kašperských horách nebo výměna krovu, nové laťování a nová střešní krytina na bývalé zemědělské usedlosti v Plzni Radčicích.
 

Rozdělení dotací na rozvoj cykloturistiky
V rámci Programu rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019 rozdělila rada částku 3,5 milionu korun mezi 19 žadatelů. Přidělení dotací budou ještě schvalovat zastupitelé. Mezi žadateli bylo například město Staňkov, které chce finance využít na vypracování projektové dokumentace k cyklotrase u obce Ohučov, město Přeštice požaduje dotaci na vypracování projektové dokumentace pro specializovanou trasu PUMPTREK v Přešticích nebo Spolek mopedistů a motocyklistů malých kubatur Divočáci z Rybníka požaduje dotaci na půjčovnu cyklistických kol na národní trase č. 36 v obci Rybník.
 

Na rozvoj venkovského industriálního cestovního ruchu jdou tři miliony
Rada schválila rozdělení 2 milionů korun mezi 25 žadatelů v rámci dotačních programu Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019. Díky podpoře kraje tak bude možné například opravit západní stranu rozhledny Kurzova věž na Čerchově, pořídit zahradní mobiliář do chotěšovského kláštera nebo vybudování památníku Floriána Gysperka v Kralovicích. Rozdělení dotací mezi dalších 12 žadatelů ve výši 1 milion korun budou schvalovat zastupitelé.
 

Dotační program podpoří domácí hospicovou péči
Dotační program je vyhlašován již třetím rokem. Jeho cílem je zvýšit dostupnost domácí celodenní hospicové péče na území Plzeňského kraje a umožnit tak nevyléčitelně nemocným v terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí. Domácí hospicové služby zahrnují jak paliativní péči o klienty, tak i psychosociální a duchovní podporu poskytovanou klientovi i celé rodině, kterou zajišťuje multidisciplinární tým složený ze zdravotnických i nezdravotnických pracovníků. Součástí služeb poskytovaných v rámci domácí hospicové péče je také zaučení pečujících v péči o pacienta, péče o zemřelého pacienta a podpora rodiny po úmrtí pacienta.

Celková částka na poskytnutí dotací v rámci Programu činí 2 miliony korun, přičemž jednomu příjemci může být poskytnuta dotace maximálně do výše 1 milion korun. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 20. 4. 2019 do 26. 4. 2019.
 

Poskytnutí dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2019
Rada Plzeňského kraje odsouhlasila poskytnutí individuální dotace na podporu provozu záchranných stanic v letošním roce v celkové výši 1,5 milionu korun těmto žadatelům:

  • ZO ČSOP ROKYCANY, se sídlem Švermova 748, Nové Město, Rokycany, ve výši 180 tisíc korun na projekt „Podpora záchranné stanice živočichů Rokycany"
  • Dobrovolný ekologický spolek-ochrana ptactva, se sídlem Zábělská 1512/75, Doubravka, Plzeň, ve výši 480 tisíc korun na projekt „Podpora na provoz záchranné stanice 2019"
  • ZO ČSOP-TOS záchranná stanice v Tachově, se sídlem Studánka 228, Studánka, ve výši 330 tisíc korun na projekt „Podpora na provoz záchranných stanic"
  • ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ, se sídlem Plzeňská 55, Spálené Poříčí, ve výši 510 tisíc korun na projekt „Péče o handicapované živočichy v Záchranné stanici živočichů ve Spáleném Poříčí v roce 2019"

Tato podpora je určena na zajištění péče o zraněné volně žijící druhy živočichů ve vymezené části území Plzeňského kraje, tj. na zajištění servisu a péče o poraněné či jinak handicapované volně žijící živočichy, na úhradu nákladů spojených s jejich odchytem, deponací, veterinárním vyšetřením, ošetřením a léčbou, zpětným návratem do volné přírody, na nákup krmení a náklady spojené s dopravou, rozšířením, modernizací a údržbou chovatelského zázemí záchranné stanice.

Dotaci ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.
 

Vyhlášení dotačního programu Ekologické zahrady 2019
Rada Plzeňského kraje vyhlásí dotační program Ekologické zahrady 2019, jehož účelem je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou k využití zahrad pro netradiční formy výuky, školní a mimoškolní aktivity v oblasti EVVO, ochranu životního prostředí a komunitní akce či setkávání. Žadatelé mohou získat finanční příspěvek na založení nebo úpravu stávajících extenzívně využívaných zahrad, na pořízení základního mobiliáře pro potřeby výuky ekologické výchovy, a na opatření vedoucí k dovybavení zahrad pro komunitní setkávání. Dotace se poskytuje jako investiční nebo neinvestiční.

Finanční krytí ve výši půl milionu korun je zajištěno z prostředků rozpočtu PK na rok 2019.

Příjem žádostí bude probíhat od 22 4. 2019 do 10. 5. 2019 prostřednictvím aplikace eDotace.
 

Nový dotační program Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji
Rada schválila vyhlášení nového dotačního programu na podporu zemědělců v Plzeňském kraji. Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji  za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Na dotační program je vyčleněna částka 2 miliony korun, přičemž maximální výše dotace pro žadatele je 200 tisíc korun.

Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím aplikace eDotace od 30. dubna do 31. května 2019.