Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 01992019

25. října 2019 10:27, aktualizováno 09:27, Julie Strnadová

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 -  Plzeňský kraj, další kolo", na základě dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Holýšov.

Soubory ke stažení