Dokument "Městské památkové rezervace a zóny Plzeňského kraje"

obrazek
24. března 2009 09:07, aktualizováno 08. února 2012 08:00, Ing. Josef Kuželka

Církevní objekty, hrady, zámky, tvrze, městské a venkovské památky tvoří umělecko-historické hodnoty Plzeňského kraje. Vnímáme je v jejich těsné spojení s okolní krajinou. K zachování tohoto dědictví slouží vyhlašování plošné ochrany těchto památek. Kromě památkových rezervací městských a vesnických vyhlašovaných vládou ČR a používajících nejvyšší památkové ochrany, zřizuje Ministerstvo kultury České republiky, po projednání s příslušným krajským úřadem, městské památkové zóny a vesnické památkové zóny. V Plzeňském kraji se nachází celkem 3 městské památkové rezervace a 21 městských památkových zón, a již tento počet svědčí o bohatství památkového fondu, který nám historický vývoj zanechal. V tomto filmovém dokumentu naleznete celkový obraz městských památkových zón Plzeňského kraje.

DVD bylo pro Krajský úřad Plzeňského kraje vyrobeno Audio video studiem Západočeské univerzity v Plzni v roce 2008.

Dokument "Městské památkové rezervace Plzeňského kraje" je možno zhlédnout zde.

Dokument "Městské památkové zóny Plzeňského kraje" je možno zhlédnout zde.

 

přebal