DOPORUČENÉ POSTUPY

27. července 2016

V příloze tohoto článku naleznete zpracované odpovědi na nejčastější dotazy poskytovatelů sociálních služeb a stanoviska MPSV týkající se realizace dotačního programu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“.

Doporučené postupy ode dne 9. 6. 2017 nahrazují OTÁZKY A ODPOVĚDI.

Dále je též k dispozici na níže uvedeném odkazu dokument Doporučené postupy (Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj"), jehož kapitola Specifikace uznatelných a neuznatelných nákladů v části B. Neuznatelné výdaje (náklady) je ve vztahu k uznatelnosti výdajů do nákladů služby využitelná i pro individuální projekt.

/clanek/doporucene-postupy-k-dotacnimu-titulu-podpora-socialnich-sluzeb-dle-ss-101a-zakona-c-108200-2

 

Soubory ke stažení