FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ ZMĚN v dotačním titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020 a E-MAILOVÉ KONTAKTY pro zasílání informací o změnách a avíza o vratce dotace

25. února 2019 11:01, aktualizováno 11. února 2020 12:22, Mgr. Magdaléna Uzlíková

Dle znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva) na rok 2020 z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj"  pro rok 2020 je možné zasílat informace o změnách údajů uváděných v žádosti o dotaci a avíza o vratce dotace také elektronicky prostřednictvím e-mailu.


INFORMACE O ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH V ŽÁDOSTI O DOTACI dle čl. VI, odst. 6 Smlouvy budou příjemci dotace zasílat na e-mailovou adresu:

magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz


AVÍZA O VRATCE DOTACE dle čl. VI, odst. 25 Smlouvy budou příjemci dotace zasílat na e-mailové adresy:

magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz a kvetoslava.novotna@plzensky-kraj.cz


Případné žádosti o ZMĚNY ROZPOČTŮ ČERPÁNÍ DOTACE dle čl. VI, odst. 7 Smlouvy jsou příjemci dotace i nadále povinni předkládat pouze v listinné podobě prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Plzeňského kraje, zasláním poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, a to na předepsaném formuláři (viz příloha článku) nejpozději do 30. 11. 2020.

Soubory ke stažení