Informace o řízení o správním deliktu

02. září 2016 07:54, aktualizováno 06:54, JUDr. Ivana Houšková

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 10. srpna 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádány byly následující informace týkající se konkrétního řízení o správním deliktu:

1. protokoly z ústního jednání, včetně případných výpovědí svědků,

2. policejní spis v dané věci,

3. soupis správního spisu ve smyslu § 17 odst. 1 správního řádu,

4. podklady, na základě kterých zjišťoval správní orgán pachatele.

Část žádaných informací byla poskytnuta. Vzhledem k tomu, že poskytnuté informace obsahují osobní údaje, nebude Krajský úřad Plzeňského kraje tyto poskytnuté informace zveřejňovat.