Ing. Petr Smutný - člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti životní prostředí, zemědělství

obrazek
06. září 2012 15:22, aktualizováno 11. července 2014 10:01, Mgr. René Zeithaml

  V rámci této působnosti řeší všechny podněty, náměty a připomínky


Ing. Petr Smutný

telefon: 377 195 232
e-mail: petr.smutny@plzensky-kraj.cz

Asistentka:
Ing. Jitka Kolečková Bednářová
telefon: 377 195 219, 602 697 595
email: jitka.bednarova@plzensky-kraj.cz

 

ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení:
Ing. Petr Smutný

Politická strana:
ČSSD

Datum a místo narození:
31. leden 1947 v Praze

Bydliště:
Klenčí pod Čerchovem

Rodinný stav:
ženatý

Vzdělání a odborné kurzy:
1994 zkouška pro experty pro posuzování vlivu stavem na životní prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR
1994 zkouška odborné způsobilosti – EIA
1993 zkouška odborné způsobilosti  - myslivost
1992 postgraduální kurz – Právo životního prostředí, Právnická fakulta University Karlovy v Praze
1985 atestace z biochemie pro nelékaře
1981 – 1983 postgraduální kurz – Ochrana životního prostředí, Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze
1974 – 1976 postgraduální kurz – Ochrana čistoty ovzduší, ČVUT v Praze
1965 – 1970 Fakulta anorganické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, titul Ing.
1962 – 1965 Střední všeobecně vzdělávací škola Blovice

Zaměstnání:
od 2008 radní PK pro oblasti životní prostředí a zemědělství
2006 – 2008 krajinář, Správa CHKO Český les
1990 – 1997 vedoucí Referátu životního prostředí, Okresní úřad Domažlice
1976 – 1990 zástupce vedoucího laboratoře, Biochemická laboratoř Nemocnice Domažlice
1970 – 1976 vedoucí Technického rozvoje závodu, Lachema Brno – závod Kaznějov

Politická angažovanost:
2008 – dosud člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti životní prostředí, zemědělství
2004 – 2006 místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
2002 – 2004 předseda Senátorského klubu ČSSD
1998 – 2000 předseda Výboru pro životní prostřední veřejnou správu a regionální rozvoj
1996 – 2006 senátor Senátu Parlamentu České republiky
od roku 1993 člen České strany sociálně demokratické
1990 – 1993 člen Československé strany socialistické
do roku 1989 politicky neorganizován

Neplacené členství ve správních radách:
Geo Loci, o.p.s.

Jazyky:
ruština, němčina, francouzština (všechny pasivně)

Zájmy:
myslivost, turistika, ochrana životního prostředí.

Životní motto:
heslo Jana Lucemburského: "Já sloužím"