Junior Erb 2014

11. listopadu 2013

Pro mladé tvůrce webů organizuje sdružení Together a Český zavináč soutěž JuniorErb. V roce 2013 se připojil Plzeňský kraj, který se touto aktivitou snaží na svém území podpořit mladé tvůrce webových stránek.

Soutěž je určena osobám do 18 let, kteří vytvářejí vlastní webové stránky a internetové projekty pro města, obce, regiony, turistická místa, školy, veřejnou správu a subjekty podílející se na společenském životě samospráv, případně pro školní týmy, které již zmíněné projekty tvoří v rámci školní práce. Podmínky účasti jsou detailně popsány na stránkách soutěže JuniorErb.

Společně s organizátory bychom rádi do soutěže zapojili více i obce a města, která mohou ze spolupráce s těmito mladými nadšenci jen těžit. Nabízí se možnost zadávání úkolů spočívajících například ve vytvoření a administraci různých podstránek, které by se věnovaly určité místní části, pamětihodností, škole apod. Po dokončení by byly propojeny s hlavními stránkami obce.

Probíhají krajská kola, následuje pak kolo celorepublikové

Krajské kolo Plzeňského kraje 2013

O výsledcích krajského kola rozhoduje odborná porota, která hodnotí dle nastavených kritérií přihlášené práce. V letošním roce získal první místo tým z malé vesničky Radochovy ve složení Iveta Strejcová, Ivana Francová, Tomáš Partingl a jejich vedoucí Ing. Petra Sudová se stránkami http://radochovy.webnode.cz. Druhé místo obsadil Václav Jícha z Gymnázia Plasy se stránkami http://sskralovice.cz. Jako třetí v pořadí byl vyhodnocen Matěj Weber ze SOU Plzeň s projektem http://zsledce.9e.cz. Krajské kolo bylo ukončeno slavnostním vyhlášením výsledků.

 

Celorepublikové kolo 2013

Do celorepublikového kola postoupili nejen vítězové krajských kol, ale i nominovaní z krajů, kde místní kola neproběhla. Na konferenci Junior Internet, která se uskutečnila 23. března 2013 v aule VŠE v Praze, pak byli pozváni 3 finalisté, kteří zde před veřejností představili své projekty a čelili otázkám poroty.

 

Konference ISSS jako třešničky na dortu

Vítězové krajských kol a celorepublikového kola dostali možnost zúčastnit se konference lSSS v Hradci Králové, představit své projekty odborné veřejnosti a zúčastnit se této renomované akce. Setkali se zde také s patronem soutěže JuniorErb, místopředsedou Senátu ČR panem Přemyslem Sobotkou a převzali pamětní listy.

 

 

Více o soutěži JuniorErb

Podrobné informace o soutěžích Junior Internet jsou k dispozici na adrese souteze.juniorinternet.cz. Na tomto místě mohou zájemci najít dostatek informací k tomu, aby zahájili přípravu pro svoji soutěžní práci, případně ji „jen“ zlepšovali a ladili. Dotazy je možné zasílat na e-mail souteze@juniorinternet.cz.

 

Některá pravidla soutěže JuniorErb

 1. Do soutěží se mohou přihlašovat webové stránky, jejichž autorům je 18 let či méně. Pokud projekt vytváří tým, musí tuto podmínku splňovat alespoň 2/3 týmu a přihlašovatel.
 2. Do soutěže se mohou přihlašovat pouze stránky, internetové služby a projekty dostupné prostřednictvím internetu.
 3. Tyto projekty se musí tematicky týkat následujících oblastí:
  • webové stránky měst, obcí, regionů, aplikace a služby doplňující (případně rozšiřující) stávající www-stránky městských, obecních nebo krajských úřadů
  • podpora turistického ruchu – pamětihodnosti, turistická místa, zajímavosti (studánky, rozhledny, cyklostezky apod.)
  • škola, vzdělávání, volnočasové aktivity (školní internet/intranet, rezervační systém apod.)
  • stránky sportovních organizací, spolků, sdružení apod., které se podílejí na společenském životě obce (např. místní sportovní klub, dobrovolní hasiči, místní jednota Sokola apod.)
  • další projekty související s veřejnou správou (obecní TV, inforádio apod.)

 

Informace o vyhlášení dalšího kola, včetně potřebných termínů, budou zveřejněny na Portále Plzeňského kraje koncem tohoto roku.