Junior Erb 2016

27. ledna 2016 Petra Nováková

Plzeňský kraj se sdruženími Český zavináč a Junior internet vyhlašuje další ročník soutěže Junior Erb.

Tato soutěž je určena pro osoby do 18 let, které vytvářejí vlastní webové stránky a internetové projekty pro města, obce, regiony, turistická místa, školy, veřejnou správu a subjekty podílející se na společenském životě v dané oblasti, případně pro školní týmy, které již zmíněné projekty tvoří v rámci školní práce. Podmínky účasti jsou detailně popsány na stránkách soutěže JuniorErb.

 

Společně s organizátory bychom rádi do soutěže zapojili více i obce a města, která mohou ze spolupráce s těmito mladými nadšenci jen těžit. Nabízí se možnost zadávání úkolů spočívajících například ve vytvoření a administraci různých podstránek, které by se věnovaly určité místní části, pamětihodností, škole apod. Po dokončení by byly propojeny s hlavními stránkami obce.

Přihlašování je možné zde

Uzávěrka příjmu přihlášek 29. února 2016 .

Probíhají krajská kola, následuje pak kolo celorepublikové

Během března proběhne vyhodnocení krajských kol.

28. března konference Junior internet v Praze a 4. - 5. dubna konference ISSS v Hradci Králové - na obou konferencích se mohou vítězové prezentovat, resp. představit odborné věřejnosti.

O slavnostním vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Junior Erb budete informováni.