Konzultační dny Operačního programu Zaměstnanost

obrazek
12. září 2017 15:03, aktualizováno 14. listopadu 2019 10:39, Ing. Eliška Pečenková

Ve dnech 4.10.2017 a 7.11.2017 se uskuteční konzultačních dny odboru podpory projektů řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v Plzni.

Konzultace jsou určeny oprávněným žadatelům, zájemcům o dotaci z OPZ. Cílem je bezplatně poskytnout zájemcům informace o plánovaných/vyhlášených výzvách, případně individuálně konzultovat projektové záměry či nápady v jejich lokalitě, a to v rámci osobního jednání, bez nutnosti kvůli informacím cestovat.

Projektoví manažeři vyjdou zájemcům o konzultace maximálně vstříc, konkrétní téma a struktura konzultace budou přizpůsobeny jednotlivým konzultujícím na základě vyplněného formuláře aktuálních potřeb. Bez uvedení očekávaného tématu konzultace nebude možné konzultaci uskutečnit.

Formulář aktuálních potřeb i přihlašovací on-line formulář jsou dostupné na stránkách jednotlivých konzultačních dnů:

V každém dni může proběhnout až 7 konzultací. Za každou organizaci provést registraci pouze 1 osoba, na samotnou konzultaci je po dohodě možné dorazit ve větším počtu.

Kontakt pro konzultační dny v Plzni: