Krajský projekt prevence kriminality Daleko hleď

27. března 2019 14:15, aktualizováno 02. prosince 2019 10:09, Ing. Pavlína Kučerová

Úspěch projektu Daleko hleď

Projekt Daleko hleď, který v Plzeňském kraji realizuje již od roku 2015 odbor sociálních věcí společně s místní pobočkou organizace Člověk v tísni, o. p. s., byl jako jediný z České republiky zařazen do Work Programme 2019 (plán aktivit pro rok 2019) v rámci Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN). EUCPN je mezinárodní fórum, fungující od roku 2001, které je zaměřené na spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti především na úrovni výměny dobré praxe.

Projekt se od svého počátku zaměřuje na děti a mladistvé se sociálním znevýhodněním a na jejich rodiče. Účelem je předcházet kriminalitě dětí a mládeže a výsledkem smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, jejich osobní rozvoj a rozvoj sociálních a vzdělávacích kompetencí vedoucích ke zvýšení uplatnění ve společnosti, vzdělávacím systému, pracovním i osobním životě. Pro dosažení žádoucího efektu a udržitelných změn je nezbytné projektové aktivity provozovat kontinuálně, proto jej po celou dobu aktivně podporuje nejen Ministerstvo vnitra ČR, ale také Plzeňský kraj. Projekt každý rok reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny a realizované aktivity obměňuje, ale jeho podstata se nemění. Ústředními aktivitami zůstává realizace pravidelných volnočasových klubů, volnočasových aktivit, letního kurzu osobnostně-sociálního rozvoje pro děti, podpora dobrovolnických aktivit s cílem podpořit cílovou skupinu ve vzdělávání a v neposlední řadě individuální či skupinová podpora rodičů.

Projekt se tak společně s mnoha dalšími projekty z Evropské Unie stal příkladem dobré praxe.