Modernizace a vybavení odborných učeben Gymnázia v Sušici

27. října 2015 17:27, aktualizováno 16:27, Mgr. Jana Filípková

Díky projektu a finanční podpoře z Evropské unie byly realizovány a v úterý 27. října 2015 za přítomnosti radní Plzeňského kraje Mileny Stárkové slavnostně otevřeny čtyři multifunkční učebny na Gymnáziu v Sušici. Učebny Biologie, Fyziky, Chemie a Informatiky prošly během července až srpna 2015 rozsáhlou rekonstrukcí.  Finanční prostředky na tuto akci vysoko přesáhly pět milionů korun a byly získány díky podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

“Jedná se o dosud největší investici za posledních 25 let do oblasti výuky přírodovědných předmětů na této škole. Je to snaha tak reagovat na stále více rostoucí poptávku trhu po vysoce kvalifikované pracovní síle s technickým vzděláním”, prohlásil náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Jiří Struček .

Učebny fyziky, biologie, chemie a informatiky se během dvou měsíců proměnily v moderní multifunkční prostory a nemalou měrou tak přispějí ke zvýšení efektivity a kvality vzdělávání na Gymnáziu Sušice. Díky multifunkčnosti vybavení bude nově možno v rámci výuky např. provádět celou řadu senzorických či robotických pokusů. Bude tak významně podpořen i rozvoj praktických dovedností v těchto přírodovědných a technických oborech. Digitalizace všech učeben, využití IT technologií a jejich pokrytí WIFI signálem je samozřejmostí.  Čtyři multifunkční učebny tak splňují podmínky pro kvalitní a moderní vzdělávání.

V rámci běžné výuky bude nově možné provádět celou řadu senzorických pokusů, ihned je vyhodnocovat a za pomoci IT technologií je společně sdílet. Projekt počítá také s vybavením školy mobilní učebnou (výuka za pomoci sítě tabletů), nákupem dalších stavebnic na robotiku či nákupem 3D tiskárny.  Téměř dvě třetiny celkového rozpočtu byly použity na nové výukové pomůcky a IT technologie.

“Díky moderním a interaktivním pomůckám chceme, aby se výuka stala pro všechny studenty zajímavější a zábavnější a věříme, že projekt podpoří další rozvoj dovedností našich studentů v přírodovědných a technických oborech”, podotkl ředitel sušického gymnázia Ivan Kratochvíl.  A dodává: “Studenti gymnázia již nyní pravidelně a úspěšně reprezentují naší školu na různých technických a přírodovědných soutěžích i na celorepublikové úrovni a jejich další rozvoj v těchto oblastech pro ně bude jen bonusem, aby v budoucnu na výbornou obstáli nejen u maturity, ale hlavně na trhu práce.”

Fotogalerie: