Návrh dokumentu Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ projednán veřejností

09. dubna 2014 13:38, aktualizováno 07. listopadu 2019 09:55, Bc. Petra Hessová

Veřejné projednání návrhu dokumentu Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ (PRPK 2014+) proběhlo formou prezentace ze strany zpracovatele tohoto dokumentu, Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s. Účastníci jednání byli seznámeni z hlavními výstupy analytické části, se strukturou a náplní části strategické, a s Akčním plánem v časovém horizontu cca do roku 2017.

K tomuto návrhu můžete zasílat svoje připomínky na mailovou adresu: petra.hessova@plzensky-kraj.cz do 14.4. 2014. Návrh dokumentu vč. příloh naleznete zde.

Po vypořádání připomínek ze strany zpracovatele, bude návrh dokumentu PRPK 2014+ předložen Radě Plzeňského kraje k odsouhlasení a Zastupitelstvu Plzeňského kraje ke schválení.