Nepotřebný movitý majetek

09. února 2012 Ing. Milan Kozel
Informace o nabídce nepotřebného movitého majetku Plzeňského kraje naleznete zde.