Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - náklady na mediální a podobné služby

01. září 2016 11:08, aktualizováno 10:10,

Dne 11. 8. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požadoval poskytnout informace o nákladech kraje v letech 2014, 2015 a v prvních šesti měsících roku 2016. Informace byly poskytnuty dne 24. 8. 2016, tedy v zákonem stanovené lhůtě.

Otázky:

1) Kolik peněz utratil za prezentaci kraje Váš úřad v roce 2014, 2015 a od ledna do konce června 2016 za služby PR, marketing, mediální služby, atd.

2) Jakým firmám Váš kraj v roce 2014, 2015 a od ledna do konce června platil za tyto služby za zakázky převyšující 10 tis. Kč?

3) Na základě čeho byly jednotlivé firmy vybrány? Proběhlo výběrové řízení? Jaký druh?

4) Uzavřela Vaše instituce v období od roku 2010 smlouvu se společností SANEP s. r. o.? Případně uveďte výši částky, předmět plnění, datum uzavření smlouvy a její kopii.

Poskytnuty byly následující informace:

Ad1)
2014:
mediální prezentace – články v tištěných médiích: 149.677 Kč
reklamní předměty: 319.159 Kč
marketingová kampaň ITEP (vizuál, billboardy, …): 240.427 Kč
virtuální prohlídky: 130.680 Kč
prezentační spoty: 127.600 Kč
propagační kampaň portál www.turisturaj.cz: 180.744 Kč

2015:
mediální prezentace – články v tištěných médiích: 188.529 Kč
reklamní předměty: 312.315 Kč
marketingová kampaň ITEP (vizuál, billboardy, …): 240.609 Kč
prezentační spoty: 216.177 Kč
virtuální prohlídky: 72.600 Kč
mapové balíčky do mobilních aplikací: 48.400 Kč

leden – červen 2016:
mediální prezentace – články v tištěných médiích: 11.979 Kč
reklamní předměty: 100.903 Kč
marketingová kampaň ITEP (vizuál, billboardy, …): 239.883 Kč
vytvoření webového portálu www.zapadoceskebaroko.cz: 130.680 Kč
aktualizace webových portálů (www.itep-plzen.cz a www.filmovamista-pk.cz): 57.400 Kč

Ad 2)
2014:
*MEDIA PRODUCTION s. r. o. – 84.458 Kč – inzerce v měsíčníku Žurnál – 10/2014
KOMPAKT spol. s. r. o. – 14.520 Kč – inzerce v informační mapě Plzeň EHMK 2015 – 12/2014
*MEDIA PRODUCTION s. r. o. – 30.129 Kč - inzerce k ITEP v plzeňském Rozhledu – 10/2014
KAM po Česku – 15.125 Kč – prezentace interaktivní hry „Znáte PK“ na portále kampocesku.cz – 12/2014
QAP PRODUCTION s. r. o. – 180.774 Kč – propagační kampaň portálu www.turisturaj.cz – 10/2014
ADAM+FRIENDS, s. r. o. – 240.427 Kč - marketingová kampaň ITEP (vizuál, billboardy, …) – 10/2014
Panoramas s. r. o. – 130.680 Kč – virtuální prohlídky – turistické cíle v PK – 12/2014
TPMC s. r. o. – 29.600 Kč – prezentační film Cyklotoulky – 7/2014
24 o.s. – 98.000 Kč - prezentační turistický video spot – 12/2014
PRINTSTEP s. r. o. – 35.937 Kč – 2 tis. ks papírové tašky ITEP – 9/2014
USB Media, spol. s r. o. – 47.916 Kč - 400 ks USB karet – 9/2014
Ladislav Míka – 36.605 Kč – 300 ks trička ITEP + www.turisturaj.cz – 9/2014
iNET Solutions s. r. o. – 125.840 Kč - 8 tis. ks tašky ITEP TETOCOLOR – 10/2014
Ladislav Míka – 18.144 Kč - 300 ks klíčenek, 1 500 ks propisek, 100 ks cestovních polštářků – 12/2014
OBRETA spol. s r. o. – 38.478 Kč – 6 tis. ks igelitka s logem PK – 12/2014
NAVA DTP, spol. s r. o. – 33.239 Kč – 1 200 ks reflexní pásky – 12/2014

2015:
HELVETICA & TEMPORA, spol. s r. o. – 12.100 Kč – inzerce ve Welcome to Prague – 3/2015
Milan Beniš – 20.000 Kč – inzerce v systému brožur iPrague – 5/2014
Dr. Miloš Kubánek – 12.100 Kč – inzerce v periodiku Cykloservis – 6/2015
*MEDIA PRODUCTION s. r. o. – 30.129 Kč - inzerce v měsíčníku Žurnál – 6/2015
Egomotion s. r. o. – 30.855 Kč – inzerce v časopise Cykloturistika – 10/2015
*MEDIA PRODUCTION s. r. o. – 13.951 Kč – inzerce v měsíčníku ROZHLED – 10/2015
Eva Kovářová-TRAVEL profi – 36.300 Kč – inzerce v časopise TRAVEL Profi – 12/2015
KAM po Česku – 12.100 Kč - inzerce v časopise KAM po Česku – 11/2015
PRESENT print & promotion, s. r. o. – 13.310 Kč - 1 tis. ks gumový náramek – 3/2015
QAP PRODUCTION s. r. o. – 34.695 Kč – 1 tis. ks nafukovací míče – 7/2015
iNET Solutions s. r. o. – 140.883 Kč – 8 tis. ks taška ITEP z netkané textilie – 10/2015
PRESENT print & promotion, s. r. o. – 33.590 Kč - 370 ks cyklistické doplňky s logem PK – 8/2015
DRAKON dům reklamy s. r. o. – 59.653 Kč – 100 ks powerbanka, 200 ks kuličkové pero, 100 ks nerezový nůž, 100 ks hygienický gel na ruce – 10/2015
ADAM & FRIENDS s. r. o. - 240.609 Kč - marketingová kampaň ITEP (vizuál, billboardy, …) – 9/2015
Ing. Evžen Vaněk – 60.016 Kč – panoramatická videa PK copter – 10/2015
Tomáš Vacín – 56.820 Kč – 2 díly filmová turistika Policie Modrava – 10/2015
Turistika.cz, s. r. o. – 21.296 Kč – 2 videotrasy po místech natáčení Policie Modrava – 9/2015
Panoramas s. r. o. – 72.600 Kč -  33 virtuálních prohlídek rozhleden PK – 10/2015
Freytag - Berndt spol. s r. o. – 48.400 Kč – mapové balíčky do turistické mobilní aplikace – 9/2015

2016:
Turistika.cz, s. r. o. – 11.979 Kč – inzerce ITEP v časopise Turistika – 6/2016
DRAKON dům reklamy s. r. o. – 56.923 Kč – 2 tis. ks reflexní propagační předměty – 6/2016
EURO NOVA & PARTNER`S spol. s r. o. – 28.072 Kč - 40 ks kartonové stojany na letáky – 7/2016
Wense s. r. o. – 130.680 Kč – vytvoření webového portálu www.zapadoceskebaroko.cz – 5/2016
Petr Válek – 22.500 Kč – aktualizace portálu www.filmovamista-pk.cz – 5/2016
Jan Chvojka – 34.900 Kč – tvorba webové prezentace na www.itep-plzen.cz – 5/2016

Ad 3)
Dodavatelé byli vybráni v souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje o zadávání veřejných zakázek a Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Ve čtyřech výše uvedených případech označených (*) bylo plnění zadáno na základě Smlouvy č. 01852014 o publicitě Plzeňského kraje uzavřené se spol. Media Production, s. r. o., ve zbylých případech se jednalo o veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby, jejichž hodnota nedosáhla částky 200.000 Kč bez DPH. Tato plnění byla zadána na základě provedené poptávky.

Ad 4)
Krajskému úřadu Plzeňského kraje není známo, že by byla uzavřena smlouva s firmou SANEP s. r. o., IČO 284 896 67.
 

Výše uvedená data jsou především z oblasti podpory cestovního ruchu v Plzeňském kraji. Dále v příloze přikládáme ostatní náklady za Plzeňský kraj v požadované struktuře s komentářem ve formě excelové tabulky.

Soubory ke stažení