Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počty asistentů pedagogů

13. prosince 2016 14:36, aktualizováno 13:36,

Dne 8. 12. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Požadovány byly následující informace:

 • Aktuální počet asistentů pedagogů zaměstnaných ve školách Vašeho kraje
 • Aktuální počet osobních asistentů zaměstnaných ve školách Vašeho kraje
 • Celkový počet žádostí (od 1. 1. 2016) o poskytnutí/financování asistenta pedagoga, kterým jste vyhověli podle právní úpravy účinné do dne 31. 8. 2016
 • Celkový počet žádostí (od 1. 1. 2016) o poskytnutí/financování asistenta pedagoga, kterým jste vyhověli podle právní úpravy účinné od 1. 9. 2016
 • Celkový počet žádostí (od 1. 1. 2016) o poskytnutí/financování asistenta pedagoga, které jste zamítli podle právní úpravy účinné od 1. 9. 2016
 • Postup při čerpání finančních prostředků v rámci poskytování finančních prostředků pro využívání asistenta pedagoga využívaného do dne 31. 8. 2016 ve Vašem kraji
 • Aktuální postup financování a poskytování finančních prostředků pro využívání asistenta pedagoga od 1. 9. 2016 ve Vašem kraji

Na základě žádosti KÚPK poskytl následující informace (jedná se o informace týkající se škol v Plzeňském kraji bez ohledu na zřizovatele):

 • Aktuální počet asistentů pedagogů       = 520,04 přepočtených úvazků
 • Aktuální počet osobních asistentů         - není předmětem dle školského zákona, nezjišťujeme
 • Celkový počet kde vyhověno do 31. 8. 2016    = 495,62 přepočtených úvazků
 • Celkový počet kde vyhověno od 1. 9. 2016       = 24,42 přepočtených úvazků
 • Celkový počet kde nevyhověno do 31. 8. 2016   = 0
 • Celkový počet kde nevyhověno od 1. 9. 2016     = 0
 • Postup při řešení financování je zveřejněn na webových stránkách Plzeňského kraje (www.plzensky-kraj.cz) v oddílu „Školství a sport – Oblast ekonomická - Krajská metodika rozpisu rozpočtu“.
 • Aktuální postup pro financování  - viz předchozí bod a u podpůrných opatření dle vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Informace byly poskytnuty dne 13. 12. 2016.