Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ schválen

23. června 2014 Bc. Petra Hessová

9. června 2014 byl usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 498/14  schválen dokument Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+, který nahrazuje dokument Program rozvoje Plzeňského kraje - Aktualizace z roku 2008.

Obsahem tohoto dokumentu je Analytická část vč. SWOT analýzy, Strategická část s identifikací Globálního cíle a Strategických cílů a část Implementační. Samostatným dokumentem, který na analytickou a strategickou část navazuje, je Akční plán, který obsahuje především návrhy Priorit  a jejich obsahové vymezení v kratším časovém výhledu.

V přílohách článku najdete také mapové, grafické a tabulkové přílohy dokumentu.

Soubory ke stažení