Projekt Škola dotykem pokračuje na 12 školách v ČR

02. září 2015 13:49, aktualizováno 12:49, Bc. Eva Mertlová

Přání téměř 85 procent dětí ze 12 českých škol zapojených do projektu Škola dotykem se splnilo. I v novém školním roce budou používat ve výuce tablety a další dotykové technologie. V rámci projektu vznikají na zapojených školách školicí centra, na kterých budou probíhat bezplatné semináře pro všechny učitele. Práci s moderními technologiemi a digitálním vzdělávacím obsahem a jejich zapojení do výuky si tak budou moci vyzkoušet i učitelé z jiných škol.

Projekt Škola dotykem realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř s podporou společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho pokračování pozitivně přijala nejen většina žáků a studentů zapojených škol, ale také učitelé, kteří tablety a digitální vzdělávací obsah po celý minulý školní rok ve výuce používali. Navíc budou nově školit v digitálních učebnách také své kolegy z ostatních škol. Na ukázkových hodinách si pak zájemci budou moci vyzkoušet školní výuku se zapojením moderních dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu.

"Po úspěšném prvním roce projektu Škola dotykem jsme se těšili na další pokračování. Někteří vyučující si již přes prázdniny přichystali řadu aktivit. Těšíme se na nový pololetní projekt, který bychom chtěli realizovat napříč několika předměty. I přes počáteční nervozitu považuji školení dalších učitelů jako významnou zkušenost. Jelikož se nám v tomto školním roce změnila kmenová třída a do projektu se zapojí i další ročníky, domnívám se, že žáci budou stejně nadšeni jako předchozí rok," uvedl Lukáš Rada, učitel ZŠ TGM v Rokycanech.

Během nadcházejícího školního roku bude na zapojených školách využívat tabletové třídy více žáků i učitelů pro výuku dalších předmětů. „"kolicí centra na 12 školách vznikají pod názvem Škola dotykem AKADEMIE. Představí se v nich proškolení lektoři, kteří moderní technologie do svých hodin aktivně začleňují a předvedou možnosti smysluplného využití dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve výuce," konstatoval Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Škola dotykem je výzkumným projektem, proto i v tomto školním roce proběhne na 12 zapojených školách výzkumné šetření. "Na začátku a konci školního roku 2015/2016 absolvují žáci a učitelé šetření s cílem zmapovat vnímání a dopady využívání dotykových technologií ve výuce. Věřím, že výsledky budou stejně pozitivní, jako tomu bylo u výzkumného šetření, které probíhalo v  loňském školním roce," sdělil Michal Orság.

Výsledky výzkumného šetření po prvním roce trvání projektu Škola dotykem ukázaly, že hodiny v digitální třídě bavily 97 procent žáků prvního stupně a 93 procent se pomocí tabletů naučilo novým dovednostem. Až 81 procentům žáků druhého stupně připadaly hodiny zajímavé a stejné procento dotázaných nesouhlasilo s tvrzením, že jsou hodiny v digitální třídě obtížné. Celkově se 85 procent dětí vyjádřilo, že chce ve výuce s tablety pokračovat. Většina by navíc uvítala převedení učebnic do elektronické podoby, a používala tablety ve škole ve více hodinách a nosila si je domů. Výsledky výzkumu byly prezentovány na červnové konferenci ŠKOLA DOTYKEM živě, které se zúčastnilo na 300 učitelů, zástupců odborné veřejnosti, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Vlády České republiky a zahraničních odborníků.

Vedle 29 žáků prvního stupně, 273 žáků druhého stupně a studentů gymnázií bylo do výzkumného šetření v prvním ročníku projektu zapojeno také téměř 90 učitelů. Ti uvedli, že v průběhu trvání projektu došlo u žáků ke zvýšení motivace, aktivity, samostatnosti a do výuky se zapojily i slabší děti. Výzkum dále ukázal, že tablet výrazně napomáhá inkluzi žáků – ať už se speciálními vzdělávacími potřebami, problémovým chováním či poruchami pozornosti. Rozšiřuje také možnosti individualizované výuky nadaných žáků.

O projektu Škola dotykem

Ve školním roce 2015/2016 bude projekt Škola dotykem rozšířen o Školu dotykem AKADEMIE, Školu dotykem UNIVERZITA a Školu dotykem HRAVĚ. Do výzkumného projektu Škola dotykem je v České republice zapojeno 12 škol. Jeho realizátorem je nezisková organizace EDUkační LABoratoř s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak. Od začátku školního roku 2014/2015 mají vybrané školy k dispozici celkem 350 tabletů, 12 interaktivních obrazovek, další potřebné technologické a softwarové vybavení. Projekt Škola dotykem získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Více na www.skoladotykem.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř

EDUkační LABoratoř je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora a rozvoj moderních forem výuky ve školách. Jejím hlavním cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Přináší také učitelům možnost získat praktické dovednosti absolvováním školení a vyzkoušet si práci s nejmodernějšími vzdělávacími technologiemi, digitálním vzdělávacím obsahem a metodickými materiály. Více na www.edulabcr.cz.