Projekt úspěšné sanace nelegální skládky pneumatik v Chodové Plané

28. června 2019

Plzeňský kraj pomohl k odstranění nelegální skládky pneumatik v Chodové Plané. Na pozemku v katastrálním území městyse se již více než 15 let nacházela nelegální skládka pneumatik, asfaltových ker a stavební suti. Původce tohoto odpadu se ani přes veškerou vynaloženou snahu a spolupráci s Policií ČR nepodařilo vypátrat. Uložený odpad navíc začal hojně prorůstat vegetací a představoval tak ekologické riziko pro okolní krajinu. Z tohoto důvodu bylo majitelem pozemku rozhodnuto o odstranění skládky v co možná nejbližším termínu. Majitelem pozemku je Česká republika a příslušnost hospodařit s pozemkem má Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje. Finanční podpora na likvidaci odpadu byla získána ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 3/2017 z Národního programu Životní prostředí. Vzhledem k tomu, že majitel pozemku nemohl v dané výzvě o dotaci požádat, stal se žadatelem o dotaci  Plzeňský kraj, který  zároveň celou sanaci předfinancoval. Díky tomuto postupu se podařilo odstranit veškerý nelegálně uložený odpad již v první polovině tohoto roku. V současné době je povrch celé lokality srovnán do úrovně okolního terénu a pozemek bude ponechán volně k samovolnému zarůstání vegetací. Sanací odpadu bylo odstraněno riziko kontaminace půdy a v případě zahoření tohoto odpadu také riziko uvolnění velkého množství emisí škodlivých plynů. Fotografie mapující stav lokality před sanací a po ní jsou k nahlédnutí v přiložené galerii.