Šikana a rizikové chování dětí a žáků

14. března 2014 11:23, aktualizováno 07. dubna 2015 10:09, Bc. Hana Dadučová

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje vytvořil Informační materiál určený ředitelům škol a školských zařízení, metodikům prevence, pedagogickým pracovníkům a rodičům Plzeňského kraje s názvem Šikana a rizikové chování dětí a žáků.

Materiál obsahuje vybrané části právních předpisů, informace a kontakty vztahující se k problematice šikany a rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních na území Plzeňského kraje k 1. 1. 2014.

Soubory ke stažení