Směrnice RPK č. 1/2009 Systém řízení přípravy a realizace projektů PK spolufinancovaných z fondů a programů EU

10. února 2012 05:35, aktualizováno 04:35, Mgr. Štěpánka Szabó MBA
Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje zpracoval Směrnici RPK č. 1/2009 Systém řízení přípravy a realizace projektů Plzeňského kraje spolufinancovaných z fondů a programů Evropské unie. Tato směrnice nabývá účinnosti 1.1.2010 je závazná i pro všechny právnické osoby zřízené a založené Plzeňským krajem (příspěvkové organizace, obchodní společnosti). Znění směrnice je v příloze.

Soubory ke stažení