Směrnice RPK č. 1/2010 - o poskytování ICT služeb právnickým osobám zřizovaným a zakládaným PK

10. února 2012 05:35, aktualizováno 04:35, Mgr. Štěpánka Szabó MBA
Odbor informatiky KÚPK zpracoval novou Směrnici RPK č. 1/2010 - o poskytování ICT služeb právnickým osobám zřizovaným a zakládaným Plzeňským krajem. Tato směrnice byla schválena usnesením č. 2648/10 ze dne 23.9. 2010 a nabyla účinnosti 23.9.2010. Znění směrnice včetně příloh uvedeno v příloze. Tato směrnice v současné době platí pro příspěvkové organizace Centrální nákup PK a Krajská správa a údržba silnic PK.

Soubory ke stažení