Směrnice RPK č. 2/2010 k provedení inventarizace majetku a závazků PK

10. února 2012 05:35, aktualizováno 04:35, Mgr. Štěpánka Szabó MBA
Z důvodu nové legislativy v oblasti inventarizace majetku byla odborem ekonomickým ve spolupráci s odborem investic a majetku KÚPK zpracována nová směrnice RPK č. 2/2010 k provedení inventarizace majetku a závazků Plzeňského kraje. Rada Plzeňského kraje schválila tuto směrmici usnesením č. 3066/10 ze dne 9.12. 2010. Znění směrnice včetně příloh je uvedeno v příloze.

Soubory ke stažení