Směrnice RPK č. 2/2011 pro nakládání s nemovitým majetkem PK

10. února 2012 05:35, aktualizováno 04:35, Mgr. Štěpánka Szabó MBA
Odbor investic a majetku Krajského úřadu Plzeňského kraje zpracoval novou směrnici RPK č. 2/2011 pro nakládání s nemovitým majetkem Plzeňského kraje, která byla schválena usnesením RPK č. 3973/11 ze dne 2.6. 2011. Tato směrnice je účinná od 1.7. 2011 a je závazná pro zaměstnance zařazené do KÚPK a dále pro ředitele příspěvkových organizací PK. Znění směrnice je uvedeno v příloze.

Soubory ke stažení