Směrnice RPK č. 3/2011 Pravidla čerpání finančních prostředků Plzeňského kraje rozpočtové oblasti MAJETEK - určených na investice, opravy a odstraňování havarijních stavů na nemovitém majetku kraje

10. února 2012 05:35, aktualizováno 04:35, Mgr. Štěpánka Szabó MBA
Odbor investic a majetku KÚPK zpracoval novou směrnici RPK č. 3/2011 Pravidla čerpání finančních prostředků Plzeňského kraje  rozpočtové oblasti MAJETEK - určených na investice, opravy a odstraňování havarijních stavů na nemovitém majetku kraje, která nabyla účinnosti dne 1.9. 2011. Tato směrnice byla schválena usnesením RPK č. 4360/2011 ze dne 25.8. 2011. Je závazná pro všechny organizace zřízené a založené Plzeňským krajem a jejich statutární orgány. Znění směrnice je uvedeno v příloze.

Soubory ke stažení