Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 34512019

25. října 2019 09:16, aktualizováno 08:16, Julie Strnadová

Dotace poskytnutá dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, další kolo", na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Bor.

Soubory ke stažení