SOU elektrotechnické Plzeň je koordinátorem mezinárodního projektu v programu Erasmus+

26. září 2019 11:16, aktualizováno 21. října 2019 09:13, Petra Olivková

       

Erasmus+ KA229 - School Exchange Partnerships
Projekt: 2019-1-CZ01-KA229-061106

Projekt „Je to náš svět - starej se o něj“

Září 2019 – Srpen 2021

Účastníky projektu budou učitelé a studenti (věk 15-17 let).

Tento projekt chce odhalit dopad lidské činnosti na naši planetu a ukázat, co můžeme udělat pro zajištění udržitelné budoucnosti. Pro tento projekt nás inspirovali cíle udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals).

Cíle udržitelného rozvoje - tučně jsou zvýrazněné aktivity projektu:

1. Konec chudoby
2. Konec hladu - polská škola
3. Zdraví a kvalitní život
4. Kvalitní vzdělání
5. Rovnost mužů a žen - španělská škola
6. Pitná voda a kanalizace - italská škola
7. Dostupné a čisté energie - česká škola

8. Důstojná práce a ekonomický růst
9. Průmysl, inovace a infrastruktura
10. Měně nerovností
11. Udržitelná města a obce
12. Odpovědná výroba a spotřeba
13. Klimatická opatření - polská škola
14. Život ve vodě - italská škola

15. Život na souši
16. Mír, spravedlnost a silné instituce
17. Partnerství ke splnění cílů – spolupráce všech škol

Hlavními cíli vzdělávací aktivity rovnost mužů a žen bude informovat studenty o diskriminaci žen, nucených sňatcích a mrzačení genitálií; dozvědět se o stejných právech.

Hlavním cílem vzdělávací aktivity o vodě, kanalizaci zvýšit povědomí studentů o vodě a šířit hodnotu vody v různých kulturách.

Hlavním cílem vzdělávací aktivity čisté energie bude porozumět způsobům výroby energie; uvědomit si důležitost využití cenově dostupných alternativních zdrojů energie a naučit se, jak šetřit energií.

Hlavním cílem vzdělávací aktivity změny klimatu a nulového hladu bude porozumět příčinám změny klimatu; porozumět tomu, jak lidské činnosti ovlivňují životní prostředí; seznámit se s fakty o změně klimatu, o tom, jak tyto změny ovlivňují zemědělství a způsobují hlad, a seznámit studenty s „planetární stravou“ a jak může zachránit planetu.

Témata se týkají světového povědomí o životě, takže budou snadno integrována do škol. Hlavní používanou metodou bude zkušenostní vzdělávání, které umožňuje podporu kreativních přístupů, aktivních vyjednávání, vytváření neformálních vztahů a učení se ze zkušeností. Základní činností budou workshopy. Pokusíme se zapojit kolaborativní učení do workshopů. Učitelé se naučí, jak mohou se studenty pracovat, a budou používat všechny výše uvedené metody ve svých hodinách a pro svou budoucí práci.

Účastnické školy:

Koordinátor projektu: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň

Centro de Enseñanzas Greguerias Sociedad Cooperativa Andaluza, San Sebastian, Španělsko

Liceum Ogolnoksztalcace nr 20 w Poznaniu Polsko

I.T.S.E.T. "Manlio Capitolo" TURSI Itálie

 

První aktivita proběhla v Plzni na SOUE od 13. do 19. října 2019 s následujícím programem:

13. 10. příjezd

14. 10. škola - workshop cenově dostupná čistá energie v partnerských zemích, v 10 hodin dopoledne lektor ČEZ v AJ – zdroje energie ČR, obnovitelné zdroje energie v ČR; odoledne prohlídka Plzně

15. 10. Praha, elektrárna Štvanice

16. 10. elektrárna Vydra Šumava - ČEZ lektor v AJ, hrad Velhartice

17. 10. škola - workshop cenově dostupná čistá energie v partnerských zemích

            13:00 Krajský úřad Plzeňského kraje – přijetí účastníků projektu

            15:00 Techmánie

            19:00 škola - večírek účastníků projektu, rodičů, hosté ČEZ, kraj

18. 10 škola - workshop cenově dostupná čistá energie v partnerských zemích