Souhrnná informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2014.

02. března 2015 14:07, aktualizováno 13:07,

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v období roku 2014 celkem 700 kontrol, z toho 567 jako plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2014) a 133 jako mimořádných. Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a dalších subjektech. Z celkového počtu provedených kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 232 případech, nápravná opatření byla uložena celkem ve 113 případech.

Soubory ke stažení