Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2017 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

27. února 2017 14:17, aktualizováno 03. dubna 2018 08:30, Ing. Petra Matějovcová DiS.

Soubory ke stažení