soutěž Junior Erb

16. října 2015

Plzeňský kraj opět plánuje vyhlásit krajské kolo soutěže Junior Erb, které proběhne v prvním čtvrtletí roku 2016. Soutěž je určena mladým lidem, ať už jednotlivcům nebo skupinám (např. školním třídám), kteří vytvářejí webové stránky. Bližší informace naleznete na /clanek/juniorerb.

O zahájení příjmu přihlášek, uzávěrek atd. budeme informovat ihned po oficiálním vyhlášení krajského kola (v lednu roku 2016).
Přihlásit se mohou i účastníci minulých ročníků.

Ohlédnutí za letošním ročníkem: přihlášeno bylo 5 projektů z nichž byli oceněni a do celorepublikového kola postoupili:

3. místo: Ondřej Bušek - 33. Mateřská škola Plzeň http://ms33.ondrejbusek.eu
2. místo: Tomáš Hruška - Arboretum Domažlice http://arboretum.oadomazlice.cz/
1. místo: Jakub Král a Daniel Stuš - Esa v Exilu http://www.esavexilu.maweb.eu

Celorepubliková porota letos poslala do finále Ondřeje Buška ze SPŠE Plzeň s http://ms33.ondrejbusek.eu, Jonáše Roseckého ze ZŠ Komenského ve Žďáru nad Sázavou s www.radastudentu.cz (web rady studentů) a Vojtěcha Švandelíka z gymnázia Christiana Dopplera se stránkami Matematické olympiády v Praze http://mo-praha.hys.cz.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v sobotu 27. března během konference Junior Internet v Praze na Fakultě informačních technologií CVUT, kde tito tři finalisté nejprve představili porotě a publiku své projekty.
Porota první místo přisoudila Vojtěchu Švandelíkovi, na druhé místo určila Ondřeje Buška a bronzovým se stal Jonáš Rosecký.

Všichni ocenění (jak v krajských, tak v celorepublikovém kole) byli rovněž pozváni na konferenci ISSS do Hradce Králové.

 

 


Společné foto z krajského ceremoniálu
Foto z konference Junior internet