Výsledky výzvy k podání nabídky

10. prosince 2010 11:48, aktualizováno 31. října 2019 10:01,

Ve dnech 6. a 8.12.2010 zasedala komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu Aktivity v rámci projektu "Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na krajském úřadě Plzeňského kraje". Ze tří nabídek, které byly doručeny ve stanovené lhůtě, komise zvolila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku firmy Trexima, spol. s r.o. Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla Rada Plzeňského kraje v Usnesení č. 3051/10 ze dne 9.12.2010, že jako dodavatel zakázky bude oslovena firma Trexima spol. s r.o.

Soubory ke stažení