Vzdělávání v oblasti digitálních technologií nabízí zdarma pedagogům EDULAB

23. března 2015 12:26, aktualizováno 11:26, Bc. Eva Mertlová

EDUkační LABoratoř | EDULAB nabízí na duben termíny na školení pro pedagogy zdarma. Ta jsou prakticky orientovaná na práci s digitálním vzdělávacím obsahem, aplikacemi a moderními technologiemi. Školení jsou určena pro učitele mateřských, základních a středních škol. V rámci školení se pedagogové mimo jiné seznámí se vzdělávacím portálem eKabinet.cz, s digitálním vzdělávacím obsahem, nástroji na tvorbu příprav na hodiny a domácích úloh pro žáky.

V průběhu školního roku 2014/2015 už bylo proškoleno více než 800 učitelů. "Doporučila bych školení v EDULABu pro získání zajímavých informací o digitálních technologiích, ke kterým se jinak člověk nemá šanci dostat," uvedla Petra Chválová ze Základní školy Vysoké Mýto, Knířov a Jana Kovaříková z Mateřské školy Sluníčko v Praze 5 konstatovala: "Seminář ukazuje, že i v MŠ lze, v rozumné míře, využívat smysluplně digitální technologie."

Všechna školení jsou akreditována v systému DVPP Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účast je pro učitele bezplatná. Školení se konají v Centru moderních vzdělávacích technologií EDULAB, Budějovická 1550/15a, Praha 4. Učitelé se mohou přihlásit na www.akademie.edulabcr.cz.

Aktuální seznam termínů školení pro učitele základních a středních škol:

úterý 7. 4.

pátek 17.4.

pátek 24. 4.

úterý 28. 4. 

 

Aktuální seznam termínů školení pro učitele mateřských škol:

čtvrtek 2. 4.

pátek 10. 4.

čtvrtek 16. 4.

čtvrtek 23. 4.

čtvrtek 30. 4.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř (EDULAB)

EDUkační LABoratoř | EDULAB je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora a rozvoj moderních forem výuky ve školách. Hlavním cílem centra EDULAB je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Přináší také učitelům možnost získat praktické dovednosti absolvováním školení a vyzkoušet si práci s nejmodernějšími vzdělávacími technologiemi. EDULAB realizuje vzdělávací projekty pro mateřské, základní a střední školy, např. Program podpory digitalizace škol, výzkumný projekt Škola dotykem, oba získaly záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a také taneční soutěž The SCHOOL DANCE. Více na www.edulabcr.cz, tel. 212 245 509, nebo emailem na info@edulabcr.cz.