Webový portál Sociální služby v Plzeňském kraji

08. dubna 2019 06:44, aktualizováno 26. listopadu 2019 14:04, Mgr. Bc. Martina Najmanová

Webový portál Sociální služby v Plzeňském kraji je přístupný na adrese: http://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz

Portál bude přinášet aktuality z oblasti sociálních služeb od poskytovatelů těchto služeb, od obcí a od Plzeňského kraje. Obsahovat bude dále všeobecné informace o sociálních službách a konkrétní informace o všech registrovaných sociálních službách poskytovaných na území Plzeňského kraje. Součástí webu je i sekce Poradna, která bude sloužit k zodpovězení položených dotazů právě z oblasti sociálních služeb.

Neveřejnou částí tohoto webu je také aplikace určená ke sledování reálného počtu žadatelů o poskytování pobytových sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem) na území Plzeňského kraje. Tato aplikace by měla být do budoucna pomocníkem pro kraj i obce při plánování potřebných kapacit těchto služeb.