Žádost o informace týkající se seznamu všech krajských zastupitelů v Plzeňském kraji

06. září 2016 14:01, aktualizováno 28. května 2018 13:12, Mgr. Daniela Wohlmuthová

Dne 22. 8. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádostí byl požadován seznam všech krajských zastupitelů zvolených v aktuálním volebním období 2012 až 2016 v Plzeňském kraji, a to ve formátu jméno, příjmení, titul a přesné datum narození.

Požadované informace byly částečně poskytnuty ve formě tabulky dne 5. 9. 2016.          

S ohledem na ochranu osobních údajů dotčených osob KÚPK dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. KÚPK zveřejňuje poskytnutou informaci, tj. tabulku v rozsahu jméno, příjmení a titul všech krajských zastupitelů zvolených v aktuálním volebním období 2012 až 2016 v Plzeňském kraji. 

KÚPK dodává, že k části žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, pokud jde o přesná data narození (měsíc a den) některých neuvolněných členů Zastupitelstva Plzeňského kraje, neboť s nimi nedisponuje.

 

Soubory ke stažení