Zlatý Erb 2016

10. března 2016 Petra Nováková

Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí budou předány na slavnostním ceremoniálu za účasti hejtmana kraje pana Václava Šlajse.

Slavnostní ceremoniál se uskuteční v pátek 18.03.2016 ve 12:00 hod. V sále zastupitelstva Krajského úřadu Plzeňského kraje

Blahopřejeme finalistům krajského kola. Jsou to (abecedně bez uvedení pořadí, bez rozlišení kategorií):

  • Blovice
  • Horní Bělá
  • Chválenice
  • Kožlany
  • Příchovice
  • Rokycany
  • Slatina
  • Starý Plzenec 

Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne  04-05.04.2016 v Hradci Králové.

 

Na slavnostní ceremoniál srdečně zveme všechny finalisty, členy poroty a novináře.

 

Děkujeme členům poroty za úsilí, které hodnocení věnovali.

Další podrobnosti, složení poroty a podrobný výpis bodů členů poroty budou zveřejněny po slavnostním ceremoniálu na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz/ v sekci krajského kola.

 

Za kraj Plzeňský: Ing. Eliška Pečenková vedoucí odboru informatiky

Za Sdružení Zlatý erb Vít Savický a Roman Milner, zástupce organizátora soutěže