Znečištění Berounky již není ohrožující, trvá doporučení nekonzumovat ryby

15. října 2019 13:49, aktualizováno 19. října 2019 08:45, Mgr. René Zeithaml

Podle aktuálních informací Plzeňského kraje došlo ke snížení koncentrace škodlivých látek i v Berounce na úroveň, která neohrožuje lidské zdraví ani životní prostředí. Stále nedoporučujeme konzumaci ryb.

Laboratoř a dispečink Povodí Vltavy ve spolupráci s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. dále monitorují koncentrační vývoj nebezpečné organické látky v Úhlavě a Berounce.

Z preventivních důvodů obyvatelům stále nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Úhlavě, Berounce a případných souvisejících tocích. Do konce tohoto týdne by měly být k dispozici výsledky rozborů v řece Úhlavě odchycených ryb, které prokáží či vyvrátí možnost vlivu na lidské zdraví.

Pro řeku Úhlavu i Berounku již ostatní preventivní omezující opatření nejsou v platnosti.

Plzeňský kraj bude občany pravidelně informovat o dalším postupu na svých webových stránkách.