Zveřejnění informací poskytnutých dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí o odvolání

25. listopadu 2016 12:08, aktualizováno 11:08,

Dne 31. 10. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V žádosti bylo požadováno poskytnou "rozhodnutí o odvolání  proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o dodatečné povolení stavby Novostavby rodinného domu s ateliérem manželů XXX v obci XXX na pozemcích XXX v k. ú. XXX, vydanému Městským úřadem, stavebním úřadem Kašperské Hory zde dne 8. září 2011 pod zn. 2461/2010".
Rozhodnutí bylo v anonymizované podobě poskytnuto dne 15. 11. 2016.