Zveřejnění účelové katastrální mapy Plzeňského kraje

19. října 2012 Michal Souček

Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje, pořízená v rámci projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje, je volně dostupná formou webových mapových služeb. Je součástí základní mapových podkladů ve většině mapových služeb. Speciální mapovou službu pro práci s daty katastru nemovitostí lze nalézt zde. V příloze je uveden podrobnější popis dat ÚKM a uvedená některá specifika těchto dat.

Soubory ke stažení