COVID-19

Algoritmus KS Covid MZ k volbě vhodných osobních ochranných pracovních pomůcek

Doporučení k používání osobních ochranných pracovních pomůcek pro zdravotnická zařízení v případě epidemie

Linka kolegiální podpory určená pro telefonickou psychosociální pomoc zdravotnickým pracovníkům v ČR

Linka nabízí bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, podporu při zvládání stresové zátěže, obav, frustrace či třeba emocí. Kolegiální telefonická podpora tak dává prostor v klidu hovořit s profesním kolegou, který ví, co práce ve zdravotnictví obnáší. Podporu zajištují zdravotničtí peeři a psychologové SPIS. Linka je anonymní a hovory nejsou monitorovány.

Upozornění pro praktické lékaře pro dospělé

Postup týkající se laboratorního vyšetření na COVID-19 indikovaného praktickým lékařem.

Aktuální informace o čínském koronaviru 2019-nCoV

Jak se zachovat po příletu z asijských oblastí? Kde najít aktuální informace?

COVID-19 - Plzeňský kraj vyzývá dobrovolníky ze všech oblastí

Plzeňský kraj v této mimořádné situaci související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě vyzývá všechny osoby ochotné pomoci jako dobrovolníci.