Jste zde

Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2019 – vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2824/18 ze dne 10. 12. 2018 znění pravidel pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2019.

 

Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2019 souvisí s poskytováním dotací na podporu péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa, zejména na udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, v případě pamětních desek může být dotace určena v odůvodněných případech i na jejich zhotovení. Cílem Programu je podpořit péči o pomníky, válečné hroby a pietní místa jako připomínek historických událostí, československého odboje, boje proti totalitním režimům, obětí I. světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945 a komunistického režimu, což je důležité pro zachování povědomí o historii na území Plzeňského kraje spjaté především s obdobím první poloviny 20. století a existencí Československa. Dotace je určena pouze na obnovu objektů vzniklých po vyhlášení samostatného Československa, tj. 28.10.1918.

 

Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945, nebo komunistického režimu. Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany.

 

Znění pravidel dotačního programu pro rok 2019 včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách tohoto článku.

 

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.
Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 18. 01. 2019 do 28. 06. 2019 do 12:00 hodin.

 

 

Konzultační místo:

Krajský úřad Plzeňského kraje,

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Škroupova ul. 18

306 13 Plzeň

 

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:

Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00.

Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Konzultační podpora pro žadatele v rámci aplikace eDotace (založení účtu, založení a podání žádosti v aplikaci) je poskytována každé pondělí v úředních hodinách do 21. 06. 2019.

Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele.

 

Kontaktní osoby poskytující informace související s dotačními programy:

Bc. Petr Bunda

vedoucí oddělení památkové péče

č. kanceláře 462

Telefon: +420 377 195 361

E-mail: petr.bunda@plzensky-kraj.cz

 

Administrátor dotací na oddělení památkové péče:

Ing. Michala Poláková

č. kanceláře 467

Telefon: +420 377 195 344

E-mail: michala.polakova@plzensky-kraj.cz

 

Obecné informace o dotačním programu:

Helena Procházková, sekretariát vedoucí odboru

č. kanceláře 460

Telefon: +420 377 195 189

E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz

 

Časový harmonogram dotačního programu:

18. 12. 2018 vyhlášení a zveřejnění Programu

18. 01. 2019 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace

28. 06. 2019 uzávěrka podávání žádostí o dotace

06. 09. 2019 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly

01. 11. 2019 konec lhůty pro nahlášení zmenšení rozsahu prováděných prací

28. 02. 2020 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady

 

Termíny projednání žádostí v orgánech Plzeňského kraje budou zveřejněny v aplikaci eDotace.