Jste zde

Kraje pro bezpečný internet - ročník 2016

I v letošním roce pokračuje úspěšný projekt Kraje pro bezpečný internet. Aktuálně je do projektu zapojeno již 11 krajů a letošní rok je opět ve znamení nových aktivit a soutěží.
Přibližně od dubna bude spuštěn soutěžní kvíz pro děti a studenty, novinkou bude i jeho složitější a náročnější varianta, která se nyní připravuje pod pracovním názvem Kvíz PLUS. Během jara proběhnou v Plzeňském kraji semináře na téma Finanční gramotnost na internetu, které jsou určeny pro studenty posledních ročníků středních škol, gymnázií a učilišť. Projekt nezapomene ani na starší populaci, pro kterou budou zpracovány videolekce a to opět na v praxi oblíbená témata typu Skypujeme s vnoučaty, Kupujeme mobilní telefon, Prohlížíme rodinné fotografie atd. Videolekce budou dostupné ve II. polovině roku 2016.
Dobrých nápadů a chuti pomáhat a chránit před nebezpečím v kyberprostoru je spousta - sledujte nás na webu www.KPBI.cz, případně na Facebookovém profilu KPBICZ.