Jste zde

Návštěva velvyslance Rakouska

Velvyslanec Rakouska v České republice Alexander Grubmayr společně s atašé Rakouského kulturního fóra v Praze Waltraudou Strommer navštívili 12. července 2018 Plzeňský kraj.

Hejtman Josef Bernard jim představil Plzeňský kraj včetně všech jeho předností. Zmínil i současnou produktivitu práce, růst mezd, zaměstnávání cizinců a projekt etablování zahraničních rodin v kraji.

Velvyslance zajímalo i duální vzdělávání, možnosti získávání praxe studentů ve firmách a způsoby výcviku učňů. Přiblížil průmysl a výrobu v Rakousku a jeho vysoké investice do výzkumu, což přináší další zdroje peněz a navyšování produktivity.

Hejtman nastínil připravované změny ve veřejné dopravě po celém kraji, úspory ve zdravotnictví a snahu přilákat více turistů.

Diskutovalo se i na téma současná politika, směřování České republiky, zemědělství, Evropská unie a dotace.

Fotogalerie: